Recensie [Review of: H. Strachan. The First World War ( volume I: To Arms); G. Sheffield. Forgotten Victory. The First World War: Myths and Realities; G. Hirschfeld. Enzyklopädie Erster Weltkrieg; S. Audoin-Rouzeau. 14-18, Understanding the Great War]

C.M. Kristel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)545-554
TijdschriftDe Gids
Nummer van het tijdschriftjuni
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit