Recensie [Review of: J. Breman (2010) Koloniaal profijt van gedwongen arbeid. Het Preangerstelsel van gedwongen arbeid op Java 1720-1870]

P. Romijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)31
TijdschriftOpenbaar Bestuur
Volume21
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit