Recensie [Review of José María Pérez Fernández & Edward Wilson-Lee (eds.), Translation and the Book Trade in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2014]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDe Gulden Passer
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit