Recensie [Review of: K.A.E. Enenkel (2008) Die Erfindung des Menschen. Die Autobiographik des frühneuzeitlichen Humanismus von Petrarca bis Lipsius.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftDe Zeventiende Eeuw
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit