Recensie van Arjan Nobel, Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 (Leiden 2012) [Review of: Arjen Nobel (2012) Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume128
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit