Recensie van C.A. Lee, Anne Frank 1929-1945 en M. Müller, Anne Frank. De Biografie

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)343-345
TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
Volume115
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit