Recensie van: DuPeyrou : un homme et son hôtel. [Review of: A.L. Juillerat (2011) DuPeyrou : un homme et son hôtel.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

133 Downloads (Pure)
Originele taal-2Frans
Pagina's (van-tot)142-145
TijdschriftCahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers
Volume7
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit