[Recensie van: Erica van Boven, Mathijs Sanders & Pieter Verstraeten (red.), Echte leesboeken. Publieksliteratuur in de twintigste eeuw. Hilversum 2017]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume134
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 04 okt. 2018

Citeer dit