Recensie van H. Lademacher, Geschiedenis van Nederland en H. Lademacher, Die Niederlande. Politische Kultur zwischen Individualität und Anpassung

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)76-78
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume111
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit