Recensie van: Heidi Bostic, The Fiction of Enlightenment. [Review of: H. Bostic (2010) The Fiction of Enlightenment. Women of Reason in the French Eighteenth Century]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Frans
Pagina's (van-tot)94-96
TijdschriftCahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers
Volume6
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit