Recensie van Jarich Hoekstra [Review of: J Hoekstra (1998) Fryske Wurdfoarming]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)196-198
TijdschriftTaal & Tongval
Volume50
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit