[recensie van Mary Gabriel, Love and Capital. Karl and Jenny Marx and the Birth of Revolution (2011)] [Review of: M Gabriel (2011) Mary Gabriel, Love and Capital. Karl and Jenny Marx and the Birth of Revolution]

J.A.W. Gielkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)291-293
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume57
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit