recensie van Philip Durkin. The Oxford Guide to Etymology. Oxford: Oxford University Press, 2009 [Review of: (2009) Philip Durkin. The Oxford Guide to Etymology]

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

384 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit