[Recensie van: Yftinus van Popta, When the Shore becomes the Sea. New maritime archaeological insights on the dynamic development of the northeastern Zuyder Zee region (AD 1100-1400), the Netherlands (Groningen 2020)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)253-258
TijdschriftThe Medieval Low Countries. An Annual Review
Volume8
StatusGepubliceerd - 03 apr. 2022

Citeer dit