Recensie Vrouwen rondom Huygens [Review of: E. Kloek (2010) Vrouwen rondom Huygens]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume128
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit