Recent advances in understanding the role of protein-tyrosine phosphatases in development and disease

Alexander James Hale, Eline Ter Steege, Jeroen den Hertog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recent advances in understanding the role of protein-tyrosine phosphatases in development and disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences