Recent and dynamic transposable elements contribute to genomic divergence under asexuality

J.L. Ferreira de Carvalho, V.C.L. de Jager, T.P. Van Gurp, N. Wagenmaker, K.J.F. Verhoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
118 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recent and dynamic transposable elements contribute to genomic divergence under asexuality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences