Recent Dutch-language publications

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)591-597
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume172
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit