Recent Dutch-language publications

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)445-459
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume177
Nummer van het tijdschrift2/3
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit