Recent Dutch-language publications

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)411-419
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume172
Nummer van het tijdschrift2/3
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit