Recent natural selection causes adaptive evolution of an avian polygenic trait

Mirte Bosse, Lewis G. Spurgin, Veronika N. Laine, Ella F. Cole, Josh A. Firth, Phillip Gienapp, Andrew G. Gosler, Keith McMahon, Jocelyn Poissant, Irene Verhagen, Martien A.M. Groenen, Kees van Oers, Ben C. Sheldon, Marcel E. Visser, Jon Slate (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

335 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Recent natural selection causes adaptive evolution of an avian polygenic trait'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology