Recent Publications on Indonesian Islam [Review of: A. Wahid. Illusi negara Islam: Ekspansi gerakan Islam transnational di Indonesia]

L. Assyaukanie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)140-153
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume167
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit