Recente ontwikkelingen in de generatieve syntaxis I: het minimalistische programma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13-39
Aantal pagina's27
TijdschriftGramma/TTT: Tijdschrift voor Taalwetenschap
Volume6
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit