Recente ontwikkelingen in de generatieve syntaxis II: Optimaliteitstheorie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)129-150
Aantal pagina's22
TijdschriftGramma/TTT: Tijdschrift voor Taalwetenschap
Volume6
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit