Recente ontwikkelingen in de generatieve syntaxis III: het Derivatie-en-Evaluatie-model

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)219-242
Aantal pagina's23
TijdschriftGramma/TTT: Tijdschrift voor Taalwetenschap
Volume6
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit