Recente vondsten van Gerris paludum (Fabricius) in Zeeland (Heteroptera: Gerridae). (Recent findings of Gerris paludum (Fabricius) in the province of Zeeland)

B.P.M. Krebs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)125-127
  TijdschriftEntomologische Berichten
  Volume47
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit