Recente vorderingen in de mariene ecologie [Recent advances in marine ecology]

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-17
TijdschriftIZWO Mededelingen en Informatie
StatusGepubliceerd - 1975
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit