Rechterperiferie en intersubjectiviteit. In hoeverre hangen plaats en functie samen?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

232 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)349-351
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit