Reciprocal effects of litter from exotic and congeneric native plant species via soil nutrients

A. Meisner, W. De Boer, J.H.C. Cornelissen, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)
393 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reciprocal effects of litter from exotic and congeneric native plant species via soil nutrients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology