Recombination in Calonectria morganii and phylogeny with other heterothallic small-spored Calonectria species

C.L. Schoch, P.W. Crous, R.C. Witthuhn, G. Cronright, N.E. El-Gholl, B.D. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)665-673
  TijdschriftMycologia
  Volume92
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit