Recommendations To Prevent Taxonomic Misidentification of Genome-Sequenced Fungal Strains

Jos Houbraken, Cobus M. Visagie, Jens C. Frisvad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftMicrobiology Resource Announcements
Volume10
Nummer van het tijdschrift48
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2021

Citeer dit