Reconciliation and reinvention; The resurgence of tradition in post-conflict North Maluku, Indonesia

C. Duncan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Asian Studies
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit