Reconsideration of species boundaries and proposed DNA barcodes for Calonectria

Q.L. Liu, J.Q. Li, M.J. Wingfield, T.A. Duong, B.D. Wingfield, P.W. Crous, S.F. Chen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reconsideration of species boundaries and proposed DNA barcodes for Calonectria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences