Reconsidering the Southern European Model: Marital Status, Women's Work and Labour Relations in mid-Eighteenth-century Portugal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Iberian and Latin American Economic History / Revista de História Económica
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit