Reconstructing contact between Alor and Timor; Evidence from language and beyond

Antoinette Schapper, Emilie Wellfelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-116
TijdschriftNUSA: Linguistic studies of languages in and around Indonesia
Volume64
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit