Reconstruction of fig wasp mating structure: how many mothers share a fig?

M. Zavodna, S. Knapp, S.G. Compton, P. Arens, B. Vosman, P.J. Van Dijk, P.M. Gilmartin, J. Van Damme

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Reconstruction of fig wasp mating structure: how many mothers share a fig?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences