Record linking in the EHRI portal

Reto Speck , Sigal Arie Erez, Tobias Blanke, Michael Bryant, Kepa Rodriguez, Veerle Vanden Daelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Record linking in the EHRI portal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities