Recovery of plant species richness during long-term fertilization of a species-rich grassland

M. Pierik, J. Van Ruijven, T.M. Bezemer, R.H.E.M. Geerts, F. Berendse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Citaten (Scopus)
372 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recovery of plant species richness during long-term fertilization of a species-rich grassland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology