Recruitment and positioning determine the specific role of the XPF-ERCC1 endonuclease in interstrand crosslink repair

Daisy Klein Douwel, Wouter S Hoogenboom, Rick Acm Boonen, Puck Knipscheer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recruitment and positioning determine the specific role of the XPF-ERCC1 endonuclease in interstrand crosslink repair'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds