Recruitment of meroplanktonic larvae in the Southern Bight of the North Sea

A. Belgrano, M. Vincx, J.M. Dewarumez, A. Richard, J.A. Craeymeersch, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)225-243
TijdschriftOcéanis
Volume16
StatusGepubliceerd - 1990
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit