Recurrent inference machines for accelerated MRI reconstruction.

K. Lonning, P. Putzky, M. Caan, M. Welling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

204 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit