Recurrent inference machines for reconstructing heterogeneous MRI data

Kai Lønning, Patrick Putzky, Jan-Jakob Sonke, Liesbeth Reneman, Matthan W A Caan, Max Welling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recurrent inference machines for reconstructing heterogeneous MRI data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences