Redefining anamorph concepts in Mycosphaerella based on ITS rDNA sequence and morphology

P.W. Crous, J.C. Kang, U. Braun

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2001

    Citeer dit