Redefining anamorph concepts in Mycosphaerella based on ITS rDNA sequence and morphology

P.W. Crous, J.C. Kang, U. Braun

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  StatusGepubliceerd - 2001

  Bibliografische nota

  Proceedings of the Joint APS, MSA and SON meeting, Salt Lake, Utah, USA

  Citeer dit