Redefining genera of cereal pathogens: Oculimacula, Rhynchosporium and Spermospora

P.W. Crous, Uwe Braun, B.A. McDonald, C.L. Lennox, Jacqueline Edwards, Ross C. Mann, A Zaveri, C.C. Linde, P.S. Dyer, Ewald Groenewald

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Redefining genera of cereal pathogens: Oculimacula, Rhynchosporium and Spermospora'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology