Redefining species limits in the Fusarium fujikuroi species complex

N. Yilmaz, M. Sandoval-Denis, L. Lombard, C.M. Visagie, B.D. Wingfield, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

58 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Redefining species limits in the Fusarium fujikuroi species complex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences