Redisposition of phoma-like anamorphs in Pleosporales

J de Gruyter, J H C Woudenberg, M M Aveskamp, G J M Verkley, J Z Groenewald, P W Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  304 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Redisposition of phoma-like anamorphs in Pleosporales'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences