Redox regulation of dimerization of the receptor protein-tyrosine phosphatases RPTPalpha, LAR, RPTPmu and CD45.

A.J. Groen, J. Overvoorde, T. van der Wijk, J. den Hertog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Redox regulation of dimerization of the receptor protein-tyrosine phosphatases RPTPalpha, LAR, RPTPmu and CD45.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds