Reduced digestibility of UV-B stressed and nutrient-limited algae by Daphnia magna.

E. Van Donk, D.O. Hessen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-151
TijdschriftHydrobiologia
Volume307
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit