Reduced digestibility of UV-B stressed and nutrient-limited algae by Daphnia magna.

E. Van Donk, D.O. Hessen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

75 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-151
TijdschriftHydrobiologia
Volume307
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit