Reduced fertilization constitutes an important prezygotic reproductive barrier between two sibling species of the hybridizing Brachionus calyciflorus species complex

Wei Zhang (Co-auteur), S.A.J. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reduced fertilization constitutes an important prezygotic reproductive barrier between two sibling species of the hybridizing Brachionus calyciflorus species complex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences