Reduced numbers of corticotropin-releasing hormone neurons in narcolepsy type 1

Ling Shan, Rawien Balesar, Dick F Swaab, Gert Jan Lammers, Rolf Fronczek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reduced numbers of corticotropin-releasing hormone neurons in narcolepsy type 1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences